rijeka_08Après le championnat d'Europe d'Athlétisme à Barcelone et les Gay Games à Cologne, le championnat d'Europe de Natation a lieu à Budapest, du 4 au 14 août. Avant d'avoir tous les résultats de la compétition, je vous propose de découvrir ce pays à travers le témoignage de János, un jeune hongrois gay de 23 ans, originaire de Budapest, qui fait le point sur la vie gay en Hongrie.

After the European Athletics Championnship in Barcelone and the Gay Games in Cologne, the European Aquatics Championships are taking place in Budapest, 4-14 August. Before the result of this contest, here is the story  of János, a young 23 yo gay Hungarian from Budapest, who describes a picture of gay life in Hungary.

images
j1J'ai 23 ans et je fais mes études universitaires pour le moment. J'ai une vie normale, disons comme cela, des amis gays et hétéros aussi, je pense que tout est en équilibre.

J'ai fait mon coming out quand j'avais 16 ans, tout simplement parce que ma mère m'a posé la question si j'étais gay ou pas. Elle n'était pas très heureuse d'entendre la réponse, mais il n'y avait aucun problème avec cela.

La vie gay.
Ce qui est positif: il y a des bars partout, on peut circuler librement, les gens sont quand même libéraux, il y a des programmes gays et je pense que la législation fait aussi des efforts pour faire accepter ce mode de vie.

budapest_bridgeCe qui est négatif: pendant les dernières années de plus en plus d'homophobes sont apparus. La Gay Pride n'a pas de sens et ainsi les homosexuels ont perdu la moindre chance d'acquérir les mêmes droits que les hétérosexuels (mariage, etc). Cela a comme conséquence qu'il y a de plus en plus de violence contre les gays (heureusement c'est assez rare).

Donc, je pense qu'il faudrait qu'on reformule nos concepts sur le mariage, sur la famille et en général sur la différence entre les deux types (ou stéréotypes) de sexualité. Parfois j'ai l'impression qu'on met tant l'accent sur cette différence qu'on oublie certainement la similitude évidente.

index
j9I am 23 yo and I am currenty studying. I have a normal life, let's say it, gay and straight friends, I think everything is at the right place.

I came out when I was 16yo, simply because my mother asked me if I were gay or not. She was not so happy to hear my answer, but there are no problem with that.

Gay life.
Positif points : There are bar everywhere, we can travel free, people are somehow liberal, there are gay programs and I think the law is improving little by little to accept this way of life.

Negative points : during the past years, homophobia increased. Gay Pride doesn't make any sens and so gay people lost any chances to gain the same rights as straight people (mariage, etc.). As a consequences, there are more and more violence toward gay people (but hopefully it is still rare).

Therefore, I think we should think again our concept of wedding, familly and in general difference betweenn the two sexuality. I sometimes have the feeling that we only put the emphasis on the differences and not on the similarities, so obvious they may be.

indexd
budapest_parlement23 éves vagyok, és jelenleg egyetemi tanulmányaimat folytatom itt, Budapesten. Ugyanolyan életem van, mint bárki másnak, vannak meleg és hetero barátaim is.

16 éves voltam, amikor elmondtam a szüleimnek, hogy meleg vagyok, egyszerűen csak azért, mert rákérdeztek. Habár nem örültek a válasznak, de ez nem okozott sem akkor, sem később problémát.

A melegek életét illetően.
Ami pozitív: a városban sok bárt vagy szórakozóhelyet találhatunk, az emberek általában véve liberálisak, és több programból is válogathat az ember. Úgy vélem, hogy a törvényhozó szervek is egyre többet tesznek meg az egyenlőség eléréséért, valamint annak fenntartása érdekében.

Ami negatív: az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált a homofóbia. A Gay Pride ennek következtében teljesen értelmét vesztette, és egyre kétségesebbé válik, hogy a melegek a közeljövőben ugyanolyan jogokkal élhessenek, mint heteroszexuális társaik (házasság stb). Ennek eredménye az is, hogy egyre több atrocitás éri a melegeket (szerencsére ez nem tekinthető ugyanakkor általánosnak).

Ennek fényében úgy gondolom, hogy újra kellene formálnunk a házasságról, a családról, párkapcsolatokról, stb. alkotott általános fogalmainkat. De főképp a két szexualitás közötti különbségről vallott elképzeléseinket. Olykor ugyanis az az érzésem, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk erre, mint a nyilvánvaló hasonlóságra.
budapest_eastern_railway_station